Đổi họ của con sang họ của cha mẹ nuôi được không?

Hiện nay xu hướng nhận con nuôi càng phổ biến, vợ chồng nhận con nuôi muốn đổi họ cho con sang họ của cha mẹ nuôi thì có được không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015 cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó. Ngoài ra, việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2016, căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch, việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.

Như vậy, theo quy định của luật thì cha mẹ nuôi có thể làm thủ tục đổi họ cho con nuôi nhưng việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và việc này phải được thể hiện rõ trong Tờ khai.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.