Đổi tên bố mẹ đẻ thành bố mẹ nuôi trong giấy khai sinh của con nuôi được không?

Hiện nay trường hợp nhận con nuôi rất phổ biến, nhiều cặp vợ chồng, người độc thân muốn có con sẽ tìm đến việc nhận nuôi con từ người khác.

Thông thường khi nhận nuôi con thì cha mẹ nuôi sẽ thay đổi họ, tên của con nuôi để con nuôi mang họ của mình. Do đó khi nghe đến việc bổ sung tên cha mẹ nuôi trong giấy khai sinh nhiều người sẽ cảm thấy rất xa lạ và nghĩ rằng việc này không cần thiết, vì khi nhận con nuôi cũng đã có quyết định nuôi con rồi.

Vậy thực tế việc bổ sung tên cha, mẹ nuôi vào giấy khai sinh có thực hiện được không?
  • Theo điều 26 Luật hộ tịch 2014 thì phạm vi thay đổi hộ tịch bao gồm cả việc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.
  • Khoản 3 Điều 10 Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật nuôi con nuôi được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị định 24/2019/NĐ-CP có quy định: “Việc bổ sung, thay đổi thông tin về cha, mẹ trong Giấy khai sinh của con nuôi được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch.”.

Do đó việc thay đổi về thông tin cha mẹ trong giấy khai sinh của con nuôi sẽ thực hiện theo các quy định pháp luật về hộ tịch. Trong trường hợp này sẽ không bổ sung tên cha, mẹ nuôi trong giấy khai sinh của con nuôi mà sẽ thực hiện thủ tục thay đổi tên cha mẹ trong giấy khai sinh.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.