Đưa sính lễ có phải là nghĩa vụ của nhà trai hay không?

Thông thường theo truyền thống của dân ta thì khi đám cưới, đàn trai sẽ mang mâm lễ sang cho đàn gái, mâm lễ này được gọi là sính lễ cưới. Vậy, việc đưa sính lễ này có phải là nghĩa vụ của nhà trai phải thực hiện không?

Các điều kiện kết hôn 

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Theo Khoản 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về điều kiện kết hôn: 

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Nếu hai bên nam, nữ thỏa mãn toàn bộ 5 điều kiện nêu ở trên thì hai bên hoàn toàn có thể kết hôn một cách hợp pháp với nhau.

Nghĩa vụ đưa sính lễ

Việc nhà chồng đưa sính lễ cho cô dâu là một trong truyền thông có từ xa xưa của người Việt Nam.

Đồng thời, theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn đã phân tích tại mục 1 thì đưa sính lễ không thuộc các điều kiện kết hôn. 

Do đó, việc đưa sính lễ không phải là nghĩa vụ bắt buộc của nhà trai khi muốn kết hôn, mà đây chỉ là một phong tục của nước ta và được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.