Ghi chú kết hôn được hiểu như thế nào?

Ghi chú kết hôn là một trong các thủ tục hộ tịch quan trọng tại Việt Nam. Vậy ghi chú kết hôn là gì? Điều kiện ghi chú kết hôn?

1. Ghi chú kết hôn là gì?

Ghi chú kết hôn được hiểu là việc làm của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam đã tiến hành đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tại nước ngoài.

Hiểu cách khác, ghi chú kết hôn hiểu là thủ tục hợp pháp hóa, công nhận việc kết hôn đã được đăng ký tại nước ngoài tại Việt Nam.

2. Điều kiện ghi chú kết hôn: 

Tại Điều 34 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định :

Thứ nhất, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài, nếu tại thời điểm kết hôn các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam thì được ghi vào Sổ hộ tịch. 

Thứ hai, trường hợp việc kết hôn không đáp ứng điều kiện tại thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, tuy nhiên không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Và kèm theo điều kiện hậu quả đã được khắc phục vào thời điểm yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn; hoặc việc ghi chú kết hôn là nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em thì khi đó việc kết hôn sẽ được ghi chú vào Sổ hộ tịch.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.