Giá trị pháp lý của di chúc bằng văn bản

Di chúc có thể được lập bằng văn bản hay xác lập bằng miệng. Riêng di chúc bằng văn bản có nhiều hình thức khác nhau. Vậy hình thức nào có giá trị pháp lý cao nhất?

1. Di chúc bằng văn bản là gì.

Là một trong các hình thức của di chúc, di chúc bằng văn bản là loại di chúc được thể hiện dưới dạng chữ viết (có thể viết tay, đánh máy, in…)có hoặc không có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

2. 04 hình thức di chúc bằng văn bản

Di chúc bằng văn bản hiện nay được chia thành 4 hình thức như sau:

  • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Trường hợp di chúc do người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ phải được lập bằng văn bản.

Nếu di chúc không có người làm chứng, người lập phải tự mình viết và ký tên vào bản di chúc đó. Hoặc nếu không thể tự viết mà nhờ người khác viết hay đánh máy thay thì phải có ít nhất 02 người làm chứng.

Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng, chứng thực nếu có yêu cầu

3. Giá trị pháp lý của di chúc bằng văn bản

Hiện nay chưa có quy định nào thể hiện 01 hình thức di chúc bằng văn bản nào có giá trị pháp lý cao nhất. nhưng nếu trường hợp một người lập nhiều bản di chúc bằng văn bản khác nhau thì bản di chúc nào được lập sau cùng có hiệu lực.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.