Giám đốc thẩm bản án ly hôn

Giám đốc thẩm là một thủ tục tố tụng đặc biệt trong quá trình giải quyết vụ việc.Vậy giám đốc thẩm là gì? Thủ tục giám đốc thẩm bản án ly hôn như thế nào?

Giám đốc thẩm ly hôn là gì?

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, có thể kháng nghị giám đốc thẩm khi có một trong các căn cứ sau:

  • Kết luận trong bản án; quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án.
  • Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố.
  • Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng.
Thủ tục giám đốc thẩm bản án ly hôn

Bước 1. Đương sự nộp đơn đề nghị giám đốc thẩm bản án ly hôn.

Đương sự nộp đơn tại Tòa án, Viện kiểm sát theo thủ tục giám đốc thẩm. Kèm theo đơn đề nghị, là bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Bước 2. Tòa án, Viện kiểm sát tiếp nhận đơn đề nghị 

Sau khi tiếp nhận đơn Tòa án, Viện kiểm sát cấp giấy xác nhận đã nhận đơn cho đương sự. 

Bước 3. Tòa án, Viện kiểm sát kiểm sát tra tính hợp lý, đầy đủ của đơn đề nghị.

Trường hợp đơn đề nghị không có đủ điều kiện theo quy định. Tòa án, Viện kiểm sát yêu cầu người gửi đơn sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 01 tháng. Kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát, người gửi đơn không sửa đổi, bổ sung thì Tòa án, Viện kiểm sát trả lại đơn đề nghị. Tòa án, Viện kiểm sát nêu rõ lý do cho đương sự và ghi chú vào sổ nhận đơn.

Bước 4. Giải quyết hồ sơ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.