Giáo viên và học sinh có được kết hôn không?

Giáo viên là những người giảng dạy, giáo dục cho học sinh trong phạm vi nhà trường. còn học sinh, là những người trực tiếp tiếp nhận sự giảng dạy, giáo dục đó. Có một câu hỏi được đặt ra là “Giáo viên và học sinh có được kết hôn không?”.

1. Pháp luật quy định như thế nào về việc giáo viên kết hôn với học sinh

Hiện nay pháp luật chỉ có điều kiện kết hôn áp dụng chung cho công dân Việt Nam gồm có: quy định về độ tuổi kết hôn, tính chất tự nguyện, năng lực hành vi dân sự và các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật HN&GĐ 2014.

Bên cạnh đó, các hành vi bị nghiêm cấm cũng được quy định rõ tại khoản 2 Điều 5 Luật HN&GĐ 2014.

Có thể thấy, theo quy định pháp luật đã nêu trên thì không có quy định nào nghiêm cấm việc giáo viên kết hôn với học sinh. Tuy nhiên, muốn kết hôn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Giáo viên kết hôn với học sinh có bị kỷ luật không?

Theo Điều 16 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thì hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này.

Theo đó, nếu giáo kết hôn với học sinh mà không đáp ứng được các điều kiện kết hôn như phần trên thì bị kỷ luật với hình thức khiển trách, hình thức kỷ luật cụ thể phụ thuộc vào hậu quả gây ra.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.