Giấy ghi chú kết hôn bị mất thì có được cấp lại không?

Việc kết hôn giữa người Việt Nam và người nước ngoài đã được giải quyết ở cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, phù hợp với pháp luật nước đó thì được công nhận tại Việt Nam và được ghi vào sổ đăng ký kết hôn. Sau khi ghi vào sổ đăng ký kết hôn thì người yêu cầu được cấp giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ hộ tịch. Tuy nhiên khi giấy ghi chú kết hôn bị mất thì có được cấp lại không?

Có xin cấp lại giấy ghi chú kết hôn được không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 40  Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, thì điều kiện để  đăng ký lại việc kết hôn là bản chính giấy tờ hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch đã bị mất thì được đăng ký lại.

Thẩm quyền đăng ký lại kết hôn được quy định Điều 41 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch . 

Như vậy nếu muốn xin cấp lại giấy ghi chú kết hôn thì có thể đến trụ sở cơ quan nơi công nhận việc kết hôn trước  đó và yêu cầu họ xác nhận lại việc này. Nếu như trước đó thực hiện ở UBND cấp huyện thì UBND cấp huyện sẽ cấp lại,  trường hợp trước đây được đăng ký tại UBND cấp xã thì do UBND cấp huyện cấp trên thực hiện, trường hợp trước đây được đăng ký tại UBND cấp tỉnh hoặc Sở Tư pháp thì do UBND cấp huyện nơi cư trú của người yêu cầu thực hiện; nếu người đó không cư trú tại Việt Nam thì do UBND cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay của Sở Tư pháp thực hiện.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.