Giấy phép kết hôn khác gì với giấy chứng nhận kết hôn

Ở Mỹ, trước khi tổ chức đám cưới thì phải xin giấy phép kết hôn. Vậy giấy phép kết hôn khác gì với giấy chứng nhận kết hôn.

1. Định nghĩa giấy phép kết hôn

Là tài liệu do cơ quan nhà nước cấp cho phép hai người kết hôn. Giấy phép kết hôn chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như ba mươi hay sáu mươi ngày và chỉ có hiệu lực trong tiểu bang hoặc địa phương nơi nó được cấp.

Hầu hết các giấy phép kết hôn có giá trị trong khoảng từ 30 đến 60 ngày. Điều này có nghĩa là mình có một thời gian ngắn để kết hôn. Nếu không có đám cưới trong khung thời gian yêu cầu, mình sẽ phải nộp đơn xin giấy phép kết hôn khác và trả lệ phí một lần nữa.

2. Định nghĩa giấy chứng nhận kết hôn

Là bằng chứng pháp lý được cấp bởi cơ quan nhà nước chứng minh rằng cặp vợ chồng được liệt kê trong giấy chứng nhận kết hôn có hôn nhân hợp pháp. Thường bao gồm thông tin của cặp đôi kết hôn, thời gian họ kết hôn, địa điểm họ kết hôn, và người làm chứng.

Ở một số địa phương, một khi giấy phép kết hôn được ký và nộp cho thư ký quận, giấy phép sẽ trở thành giấy chứng nhận kết hôn. 

Để có thể được chấp nhận như một văn bản pháp lý, Giấy chứng nhận kết hôn được chứng nhận cần phải niêm phong con dấu của tiểu bang hoặc được in dấu và đóng dấu. 

Như vậy, giấy phép kết hôn là mình được phép kết hôn hợp pháp còn giấy chứng nhận kết hôn là chứng nhận mình đã kết hôn.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.