Giấy tờ chứng minh di sản thừa kế dùng để tặng cho quỹ từ thiện

Ngày nay, không ít người với mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng cách trích phần di sản dùng để tặng cho quỹ từ thiện. Vậy cần những giấy tờ gì để chứng minh việc này?

Di sản thừa kế dùng để tặng cho quỹ từ thiện thì cần phải có giấy tờ chứng minh nào?

Căn cứ Điều 13 Nghị định 93/2019/NĐ-CP quy định về di sản thừa kế dùng để tặng cho quỹ từ thiện như sau:

  • “1. Công dân, tổ chức Việt Nam được thừa kế theo di chúc hoặc được người hiến, tặng tài sản thành lập quỹ thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này và lập hồ sơ thành lập quỹ theo quy định tại Điều 15 Nghị định này gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này. Trường hợp tài sản thành lập quỹ được thừa kế theo di chúc hoặc hiến, tặng đã đủ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này thì không phải bổ sung thêm sáng lập viên. Trường hợp tài sản thành lập quỹ được thừa kế theo di chúc hoặc hiến, tặng chưa đủ theo quy định thì phải bổ sung thêm sáng lập viên và tài sản đóng góp cho đủ theo quy định.
  • 2. Quỹ được thành lập theo di chúc hoặc hiến, tặng phải có bản sao di chúc, văn bản hiến, tặng có chứng thực theo quy định của pháp luật.
  • 3. Quỹ được thành lập theo hợp đồng ủy quyền của tổ chức, cá nhân phải có hợp đồng ủy quyền có công chứng theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, đối với trường hợp di sản thừa kế được dùng để tặng cho quỹ từ thiện thì cần phải có văn bản tặng cho có chứng thực theo quy định của pháp luật.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.