Giấy tờ chứng minh tài sản riêng của vợ chồng?

Tài sản chung, tài sản riêng là những khái niệm không còn quá lạ lẫm đối với mọi người hiện nay. Việc chứng minh tài sản riêng rất được quan tâm, đặc biệt khi các bên xảy ra tranh chấp.

Chứng minh tài sản riêng của vợ chồng

Thông thường để chứng minh là các tài sản riêng dựa vào những căn cứ sau:

  • Tài sản được tạo lập, xác lập, phát triển hình thành trước quá trình hôn nhân;
  • Tài sản được người khác tặng cho riêng, được nhận thừa kế riêng trong quá trình hôn nhân;
  • Tài sản được chia khi thỏa thuận phân chia từ tài sản chung trong quá trình hôn nhân.

Có thể đưa ra các văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung hoặc thỏa thuận phân chia tài sản để chứng minh tài sản riêng của các bên.

Đối với những tài sản mà vợ hoặc chồng được tặng cho hoặc được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân muốn được xác định là tài sản riêng phải cung cấp được căn cứ chứng minh trong các giấy tờ. Tài liệu đó có bằng chứng hợp pháp như:

  • Hợp đồng tặng cho;
  • Các chứng từ về vấn đề phân chia và khai nhận phân chia di sản thừa kế;
  • Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp pháp khác của các tài sản mà pháp luật quy định;
  • Giấy tờ, tài liệu khác chứng minh hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng nếu vợ chồng thỏa thuận.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.