Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ngay tại thời điểm người đó yêu cầu cấp giấy để xác nhận tình trạng độc thân trước khi kết hôn.

1.Giá trị sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

Theo Điều 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định:

  • Có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.
  • Được sử dụng để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử dụng vào mục đích khác.
  • không có giá trị khi sử dụng vào mục đích khác với mục đích ghi trong Giấy xác nhận.
2. Thẩm quyền thực hiện

Theo Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP về Luật Hộ tịch quy định:

Công dân Việt Nam có nơi thường trú thì Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp

Công dân Việt Nam không có nơi cư trú nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp

Cơ quan thẩm quyền cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không có quốc tịch cư trú tại Việt Nam nếu có người yêu cầu.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.