Hạn chế năng lực hành vi dân sự có được kết hôn không?

Hạn chế năng lực hành vi dân sự là tình trạng chủ thể quan hệ pháp luật dân sự không thể tự mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Vậy, một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự có được lấy vợ hoặc lấy chồng không?

Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự có đăng ký kết hôn được không?

Hiện nay, pháp luật không quy định cấm kết hôn đối với trường hợp người bị mất năng lực hành vi dân sự; tuy nhiên căn cứ vào điều 8 và khoản 6 điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì trường hợp kết hôn có 1 bên vợ hoặc chồng hoặc cả 2 người đều bị mất năng lực hành vi dân sự thì không đủ điều kiện để kết hôn và được coi là kết hôn trái pháp luật. Do đó, cán bộ tư pháp của Ủy ban Nhân dân xã sẽ từ chối việc đăng ký kết hôn trong trường hợp này.

Đối với trường hợp người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, pháp luật không hạn chế quyền kết hôn đối với đối tượng này. Do đó, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì vẫn được kết hôn.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 24 Bộ luật dân sự năm 2015 thì người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự là người thành niên có năng lực hành vi dân sự, tuy nhiên do họ bị nghiện ma túy hoặc các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình nên họ có thể bị yêu cầu tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.