Hàng thừa kế thứ hai được hưởng thừa  kế khi nào?

Hàng thừa kế là một trong những nội dung quan trọng trong thừa kế theo pháp luật. Việc xác định chính xác hàng thừa kế là căn cứ quan trọng để phân chia di sản thừa kế theo pháp luật.

Hàng thừa kế thứ hai hưởng thừa kế

Theo quy định của pháp luật hiện hành, những người ở hàng thừa kế thứ sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không có ai ở hàng thừa kế trước đó đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản theo nguyên tắc những người thừa kế cùng hàng sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau.

Do đó, hàng thừa kế thứ hai được xét để hưởng di sản thừa kế khi thuộc vào trường hợp sau:

  • Di sản được chia theo pháp luật do người chết không để lại di chúc hoặc di chúc vô hiệu;
  • Hàng thừa kế thứ nhất không còn ai do thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Đã chết;
  • Không có quyền hưởng di;
  • Bị truất quyền hưởng di sản;
  • Từ chối nhận di sản thừa kế.

Nói tóm lại, việc phân định hàng thừa kế theo pháp luật của Việt Nam dựa trên truyền thống của mối quan hệ gắn bó, khăng khít của gia đình người Việt nam, dành ưu tiên hưởng di sản của người đã chết cho những người có mối quan hệ gần gũi nhất về mặt huyết thống và trách nhiệm bổn phận theo quy định của pháp luật.

Với mục đích các giá trị của tài sản để lại của người đã chết sẽ hỗ trợ phần nào những khó khăn về vật chất cho những người thân của người chết, và trước hết là dành cho những người mà người chết khi còn sống có nghĩa vụ ưu tiên trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và đồng hành.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.