Hành vi cưỡng ép kết hôn khi chưa đủ tuổi kết hôn thì có vi phạm pháp luật không?

Hiện nay, mặc dù xã hội đã phát triển và nhận thức của con người về pháp luật đã được nâng cao những thực tế vẫn còn tồn tại trường hợp cưỡng ép kết hôn khi chưa đủ tuổi. Vậy, liệu hành vi này được pháp luật hôn nhân và gia đình quy định như thế nào?

Cưỡng ép kết hôn khi chưa đủ độ tuổi kết hôn thì có vi phạm điều cấm của luật hôn nhân hay không?

Cưỡng ép kết hôn là dùng mọi thủ đoạn bắt buộc người khác (bên nam, bên nữ hoặc cả hai bên) phải kết hôn trái với ý muốn của họ. Hành vi cưỡng ép được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc thủ đoạn khác

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định như sau:

  • Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
  • Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
  • Không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 hành vi cưỡng ép kết hôn thuộc một trong các trường hợp bị cấm kết hôn. Do đó, nếu có hành vi này nay sẽ bị vi phạm điều cấm của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.