Hiệu lực của bản sao giấy đăng ký kết hôn

Trên thực tế, không thể tránh khỏi những sự kiện làm rách, hỏng, cháy, thất lạc giấy đăng ký kết hôn bản chính. Khi đó, vợ chồng có thể thực hiện xin trích lục giấy đăng ký kết hôn và dùng bản sao để sử dụng thay thế. Vậy, hiệu lực của bản sao này được quy định như thế nào?

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có giá trị trong bao lâu?

Khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định về giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực:

  • Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy pháp luật hiện tại không có quy định nào quy định về việc hạn chế thời hạn của bản sao được cấp từ sổ gốc hay bản sao được chứng thực từ bản chính nên có thể hiểu giá trị của bản sao là vô thời hạn. Nhưng có thể hiểu cụ thể trên thực tiễn thì bản chính có giá trị bao lâu thì bản sao cũng có giá trị bấy nhiêu thời gian. Do đó, bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ sổ hộ tịch cũng có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong việc làm giấy khai sinh cho con hay trong các giao dịch khác (trừ trường hợp các giao dịch được pháp luật quy định khác).

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.