Họ hàng với nhau được kết hôn không?

Pháp luật cho phép tự do yêu đương, tự do tìm kiếm tình yêu, nhưng cần tuân thủ quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn, không được vi phạm điều mà luật cấm. Vậy họ hàng cách nhau mấy đời thì được kết hôn?

1. Họ hàng với nhau được kết hôn không?

Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình  2014 quy định:

Cấm kết hôn giả tạo, kết hôn không phải để xây dựng gia đình mà nhắm vào những mục đích khác chẳng hạn như là để xuất nhập cảnh, nhập quốc tịch…

  • Cấm kết hôn khi chưa đủ độ tuổi mà pháp luật quy định.
  • Cấm kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng những người cùng dòng máu; người có quan hệ họ hàng trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.
  • Cấm lợi dụng việc kết hôn để mua bán người, xâm phạm tình dục, bóc lột sức lao động hoặc vì hành vi trục lợi khác…..

Việc kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người có cùng dòng máu trực hệ có quan hệ họ hàng trong phạm vi ba đời là điều mà luật không cho phép. Ngược lại có quan hệ họ hàng nhưng ở ngoài phạm vi 3 đời này thì vẫn được phép kết hôn.

2. Quy định về điều kiện kết hôn hợp pháp:

Cả nam và nữ phải đáp ứng đủ điều kiện sau:

  • Về độ tuổi;
  • Về ý chí tự nguyện tiến tới hôn nhân của hai bên nam nữ
  • Về năng lực hành vi dân sự;
  • Không thuộc các trường hợp cấm kết hôn theo quy định

Họ hàng với nhau được kết hôn không, hoàn toàn có thể nếu không vi phạm vào điều cấm mà luật quy định và đạt được những điều kiện kết hôn trên thì cuộc hôn nhân này mới được coi là kết hôn hợp pháp.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.