Hồ sơ cần khi công chứng văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản

Trong đời sống hôn nhân và gia đình, vấn đề tài sản của vợ, chồng luôn là vấn đề được quan tâm. Có nhiều thắc mắc xoay quanh vấn đề hồ sơ cần khi công chứng văn bản thoả thuận về chế độ tài sản

Các giấy tờ cần chuẩn bị

Một bộ hồ gồm các văn bản, giấy tờ dưới đây:

– Phiếu yêu cầu công chứng.

– Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy Chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam/Hộ chiếu của các bên tham gia giao dịch.

– Giấy tờ xác nhận về tình trạng hôn nhân.

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp Văn bản thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng có ghi nhận cụ thể về tài sản đó.

– Giấy tờ khác có liên quan mà pháp luật quy định phải có, như:

  • Giấy tờ chứng minh tư cách chủ thể tham gia giao dịch:
  • Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi của bên tham gia giao kết hợp đồng: giấy khám sức khỏe/tâm thần…(trường hợp có nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của các bên tham gia giao kết hợp đồng).
  • Chứng minh nhân dân của người làm chứng/người phiên dịch (trong trường hợp cần phải có người làm chứng/người phiên dịch).
  • Giấy tờ khác có liên quan đến văn bản yêu cầu chứng nhận mà pháp luật quy định phải có.
  • Đối với trường hợp văn bản được người yêu cầu công chứng soạn thảo sẵn: ngoài thành phần nêu trên thì kèm theo Dự thảo văn bản.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.