Hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng thường sẽ dẫn đến thủ tục chuyển quyền sở hữu. Vậy hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong lúc này cần chuẩn bị gì?

Cần chuẩn bị gì để chuyển quyền sở hữu chứng khoán khi chia tài sản chung?

Căn cứ Điều 29 Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 108/QĐ-VSD năm 2021 thì hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán do phân chia tài sản chung của vợ chồng gồm:

  • Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các bên chuyển quyền và nhận chuyển quyền (Mẫu 16A/ĐKCK) kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên.
  • Bản sao hợp lệ Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản của vợ và chồng trong thời kỳ hôn nhân có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Tài liệu thể hiện việc phân chia tài sản chung không làm ảnh hưởng đến lợi ích của gia đình, con cái, người được chồng và vợ nuôi dưỡng, cấp dưỡng.
  • Bản sao Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
  • Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán theo Mẫu 21/LK Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán do Tổng Giám đốc VSD ban hành (03 bản đối với trường hợp khác TVLK, 02 bản đối với trường hợp cùng TVLK) và Văn bản của TVLK xác nhận về số dư chứng khoán lưu ký bên chuyển quyền sở hữu và cam kết phong tỏa trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.