Hồ sơ công chứng xác nhận tài sản riêng của vợ, chồng

Sau khi kết hôn, tài sản chung và tài sản riêng vợ chồng được nhiều người quan tâm. Để tránh những tranh chấp về sau các cặp vợ chồng đã tiến hành việc công chứng xác nhận tài sản riêng. Vậy, để công chứng vấn đề này cần chuẩn bị những loại hồ sơ gì?

1. Tài sản riêng của vợ/chồng gồm những loại tài sản nào?

Theo Điều 43 Luật HN&GĐ 2014, tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được xác định gồm:

– Tài sản riêng của vợ/chồng là tài sản riêng của mỗi người trước khi kết hôn;

– Tài sản mà vợ/chồng được tặng, cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;

– Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ/chồng theo quy định pháp luật;

– Tài sản vợ/chồng được chia riêng khi chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân;

– Tài sản, hoa lợi, lợi tức được hình thành từ tài sản riêng của vợ/chồng;

– Tài sản khác.

2. Cần chuẩn bị những loại hồ sơ nào để công chứng xác nhận tài sản riêng của vợ chồng?

Để thực hiện việc công chứng xác nhận tài sản riêng của vợ/chồng phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bao gồm:

– Văn bản xác nhận tài sản riêng có chữ ký của cả hai vợ, chồng;

– Phiếu yêu cầu công chứng có đầy đủ thông tin của người nộp yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng và danh mục các giấy tờ, tài liệu có liên quan;

– Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản gốc của vợ, chồng;

– Bản sao CMND/ CCCD/ Sổ hộ khẩu của vợ, chồng;

– Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất có liên quan đến việc cần xác nhận tài sản riêng của vợ, chồng;

– Các giấy tờ liên quan đến việc xác nhận tài sản riêng (nếu có).

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.