Hồ sơ để mẹ đơn thân nhận trợ cấp xã hội hàng tháng

Phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được hưởng thêm trợ cấp. Vậy, hồ sơ để mẹ đơn thân nhận trợ cấp xã hội hàng tháng được pháp luật quy định như thế nào?

Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm những gì?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng như sau:

Hồ sơ thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1. Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

Tờ khai của đối tượng theo Mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng bao gồm:

  • a) Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng theo Mẫu số 2a ban hành kèm theo Nghị định này;
  • b) Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội theo Mẫu số 2b ban hành kèm theo Nghị định này;
  • c) Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp đối tượng không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này.”

Theo quy định trên thì mẹ đơn thân chỉ cần chuẩn bị tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng theo mẫu số 1c để gửi cho chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn mình đang cư trú mà một số giấy tờ khác để đối chiếu thông tin trong mẫu tờ khai mà mình nộp theo quy định tại Điều 8 Nghị định 20/2021/NĐ-CP để được phê duyệt hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.