Hồ sơ và những vấn đề cần lưu ý khi ghi chú kết hôn

Khi các bên muốn thực hiện đăng ký ghi chú kết hôn tại Việt Nam thì sẽ phải chuẩn bị những hồ sơ gì và lưu ý những vấn đề gì khi đăng ký ghi chú kết hôn.  

Hồ sơ chuẩn bị và những vấn đề lưu ý khi đăng ký ghi chú kết hôn

Hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai ghi chú kết hôn.
  • Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
  • Nếu công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp Trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn (Trích lục ghi chú ly hôn).

Ngoài ra, khi thực hiện thủ tục, cần xuất trình một số giấy tờ:

  • Giấy tờ tùy thân như: Hộ chiếu; CMND; CCCD,… 
  • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền.

Những vấn đề cần lưu ý khi ghi chú kết hôn:

Thứ nhất, trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình.

Thứ hai, đối với công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn.

Thứ ba, trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc ghi chú kết hôn, hồ sơ cần nộp phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.