Hòa giải tại Tòa án khi ly hôn

Có 03 hình thức hòa giải là hòa giải tại cơ sở, hòa giải tại trung tâm hòa giải và hòa giải tại Tòa án khi ly hôn 

Thủ tục tiến hành hòa giải tại Tòa án khi ly hôn như sau:

1. Thông báo hòa giải

Trước khi tiến hành phiên họp; Thẩm phán phải thông báo cho đương sự về thời gian, địa điểm tiến hành phiên họp và nội dung của phiên họp.

2. Thu thập tài liệu, chứng cứ hoặc tham khảo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền

Đối với vụ án ly hôn đến người chưa thành niên; Thẩm phán, Thẩm tra viên thu thập tài liệu; chứng cứ.

Đối với vụ án tranh chấp về nuôi con khi ly hôn; Thẩm phán lấy ý kiến của con từ đủ bảy tuổi trở lên. 

3. Kiểm tra sự có mặt, vắng mặt của đương sự

Trước khi tiến hành phiên họp; Thư ký Tòa án báo cáo Thẩm phán về sự có mặt; vắng mặt của những người tham gia phiên họp đã được Tòa án thông báo. 

4. Thẩm phán công bố tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, hỏi đương sự về những vấn đề liên quan đến vụ án

Khi kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ; Thẩm phán công bố tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, hỏi đương sự về những vấn đề có liên quan đến vụ án.

5. Hòa giải ly hôn tại Tòa án

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.