Hợp đồng hôn nhân có vi phạm không?

Pháp luật hiện hành cho phép vợ chồng được thỏa thuận với nhau trước hôn nhân. Tuy nhiên không phải thỏa thuận nào cũng được pháp luật công nhận và bảo vệ. Vậy hợp đồng hôn nhân có vi phạm không?

1. Hợp đồng hôn nhân là gì?

Khác với thỏa thuận về chế độ tài sản trước hôn nhân, hợp đồng hôn nhân là thỏa thuận về việc xác lập các quyền và nghĩa vụ liên quan trong quá trình trước, trong và sau thời kỳ hôn nhân. 

2. Các vấn đề được thỏa thuận trong hợp đồng hôn nhân

Hợp đồng hôn nhân thường thỏa thuận các vấn đề như sau:

  • Thỏa thuận liên quan đến quyền và nghĩa vụ đối với tài sản dựa trên quy định Bộ luật Dân sự năm 2015.
  • Thỏa thuận về quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng, về cha mẹ, con cái, cấp dưỡng sau khi kết hôn căn cứ vào Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
3. Hợp đồng hôn nhân có vi phạm pháp luật không?

Mục đích của hôn nhân là xây dựng gia đình hạnh phúc, dựa trên tinh thần tự nguyện của đôi bên cũng như thỏa mãn những điều kiện mà pháp luật đặt ra trước khi kết hôn và vấn đề đăng ký kết hôn. Do đó, hợp đồng hôn nhân nào đảm bảo nguyên tắc cơ bản là không trái luật và không trái đạo đức xã hội thì không vi phạm.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.