Hợp đồng hôn nhân

Ngoài hợp đồng hay còn gọi là văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng thì những thỏa thuận khác mang mục đích thương mại đều không được pháp luật công nhận.

Hợp đồng hôn nhân vì mục đích trục lợi

Đặc biệt những hợp đồng hôn nhân vì mục đích trục lợi, hợp đồng lập ra để kết hôn giả là những hợp đồng vi phạm pháp luật và sẽ bị coi là kết hôn giả tạo. Việc xử lý kết hôn giả tạo được quy định tại Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và Điều 4 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP.

Để hủy kết hôn trái pháp luật thì Tòa án căn cứ vào yêu cầu của vợ, chồng, điều kiện kết hôn, điều kiện công nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp để đưa quyết định. 

Khi đã đủ điều kiện kết hôn

Nếu tại thời điểm kết hôn nhưng không đảm bảo được điều kiện kết hôn mà luật định, nhưng sau này đã có đủ điều kiện kết hôn theo quy định thì:

  • Tòa án quyết định công nhận nếu có yêu cầu từ hai bên vợ, chồng
  • Nếu chỉ có một trong hai bên yêu cầu hủy việc kết hôn trái phép hoặc công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật;
  • Nếu một bên yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

Lưu ý: tại thời điểm Tòa giải quyết việc kết hôn trái pháp luật nhưng hai bên vẫn không đủ điều kiện kết hôn thì Tòa án quyết định hủy việc kết hôn này dù một trong hai hoặc cả hai bên có yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân.

Nếu việc kết hôn giả tạo bị Tòa án tuyên hủy thì quan hệ vợ chồng sẽ chấm dứt và quan hệ giữa cha, mẹ, con; chế độ tài sản chung sẽ được giải quyết như khi vợ chồng ly hôn.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.