Kết hôn có phải là giao kết hợp đồng dân sự?

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ.   và kết hôn cũng là sự thoả thuận giữa các bên. Vậy, kết hôn có phải là giao kết hợp đồng dân sự?

Hôn nhân có phải là hợp đồng dân sự?

Thứ nhất, sự khác nhau giữa mục đích giao kết hợp đồng và mục đích kết hôn. 

Mục đích của các bên kết hôn không phải để tạo lập, thay đổi hay chấm dứt một nghĩa vụ dân sự nào, mà chỉ mong muốn lập gia đình. 

Thứ hai, về năng lực kết hôn khác với năng lực giao kết hợp đồng.

Năng lực giao kết hợp đồng dựa vào độ tuổi và khả năng nhận thức của chủ thể. Còn năng lực kết hôn ngoài độ tuổi và năng lực nhận thức, còn phải đáp ứng các điều kiện khác do luật định.

Thứ ba, việc kết hôn được thực hiện theo những nghi thức đặc biệt 

Để hôn nhân có giá trị pháp lý, việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ tư, căn cứ để huỷ kết hôn trái pháp luật khác với huỷ hợp đồng.

Hợp đồng chỉ bị huỷ khi các bên vi phạm các điều kiện do luật định hoặc các bên vi phạm điều kiện do thoả thuận. Còn việc kết hôn sẽ bị hủy khi vi phạm một trong các điều kiện kết hôn theo luật định.

Thứ năm, chấm dứt hôn nhân bằng ly hôn khác với quy định về chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng có thể chấm dứt mà không cần có phán quyết của Tòa án. Còn quan hệ hôn nhân chỉ chấm dứt khi có bản án, quyết định của Toà án. 

Với những điểm khác biệt trên thì kết hôn không phải là giao kết hợp đồng dân sự

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.