Kết hôn với anh em cùng cha khác mẹ có được không?

Anh em cùng cha khác mẹ không sống chung với nhau dẫn đến trường hợp yêu nhau đưa về ra mắt để kết hôn thì mới biết là em gái. Nếu như vậy họ kết hôn với nhau thì có bị sao không?

Anh em cùng cha khác mẹ kết hôn có được không?

Theo Điểm d Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cấm các hành vi sau đây:

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Và tại Khoản 18 Điều 3 Luật này quy định: Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.

Như vậy, hai người có mối quan hệ thuộc phạm vi đời thứ hai nên b không được kết hôn với nhau.

Lưu ý: Nếu 2 người vẫn kết hôn với nhau thì phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng tại Khoản 2 Điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP về hành vi: Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.