Kết hôn với họ hàng của thông gia có được không?

Nam nữ phải đáp ứng điều kiện của pháp luật về đăng ký kết hôn thì hôn nhân mới được công nhận là hợp pháp. Vậy có được kết hôn với họ hàng của thông gia không?

Có bị cấm kết hôn với người họ hàng của thông gia không?

Căn cứ vào  điểm khoản 2 Điều 5 Luật HN&GĐ thì các trường hợp sau sẽ bị cấm trong hôn nhân:

  • “d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;”

Trong đó, những người có cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau. Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người có cùng một gốc sinh ra. Trong đó, ba đời được xác định là:

  • Đời thứ nhất: Cha mẹ;
  • Đời thứ hai: Anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha;
  • Đời thứ ba: Anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì.

Theo quy định trên, những người có quan hệ thông gia là người không có chung huyết thống, không trong phạm vi ba đời, cũng không thuộc các mối quan hệ bị cấm kết hôn theo quy định tại Điều 5 Luật HN&GĐ.

Do đó việc kết hôn với họ hàng thông gia là hoàn toàn có thế được nếu như hai bên hoàn toàn tự nguyện và đảm bảo đã đủ độ tuổi được phép kết hôn mà luật đã quy định.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.