Kết hôn với người nước ngoài, thử thách hay cơ hội

Việc hội nhập ngày nay đã tạo điều kiện cho công dân các nước khác có cơ hội tìm hiểu và đi đến hôn nhân. Vậy kết hôn với người nước ngoài, thử thách hay cơ hội.

Những khác biệt khi kết hôn với người nước ngoài
1. Khác biệt ngôn ngữ:

Khi hai người đến từ hai đất nước với hai ngôn ngữ khác nhau việc tìm hiểu nhau và quan tâm đến nhau sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. 

2. Khác biệt văn hóa:

Ngay chính các vùng miền trong một nước cũng đã có nhiều khác biệt về văn hóa chưa nói đến các vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới. Từ những khác biệt văn hóa sẽ hình thành nên những khác biệt trong thói quen. 

3. Khác biệt tôn giáo:

Nhiều đất nước theo Đạo Hồi vẫn chấp nhận thủ tục đa thê trong khi ở đại đa số các nước chỉ chấp nhận hôn nhân một vợ một chồng. Một số nước không chấp nhận hôn nhân giữa những người khác tôn giáo. Một số tôn giáo không chấp nhận phá bỏ thai hay quan hệ đồng giới.

4. Khác biệt về lối sống:

Nhiều người trẻ tuổi từ các nước Phương Tây thường thích một mối quan hệ mở không ràng buộc, trong khi các nước phương Đông lại coi mục đích của hẹn hò là lập gia đình, sinh con cái. 

5. Rào cản về thu nhập:

Nhiều quốc đang đưa ra những quy định nghiêm ngặt về thu nhập tài chính cho mỗi công dân muốn kết hôn với người nước ngoài như phải đảm bảo đủ tài chính cho bạn đời hoặc bạn đời phải chứng minh được việc đảm bảo tài chính hoặc nghề nghiệp nếu muốn định cư tại nước sở tại như Anh, Úc, Bắc Âu.

6. Rào cản pháp luật:

Mỗi quốc gia đều có quy định riêng cho việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

Trên đây chỉ là một trong những thử thách sơ khởi khi kết hôn với người nước ngoài. Việc gọi đó là thử thách hay cơ hội là tùy thuộc vào suy nghĩ mỗi người. 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.