Kết hôn với người nước ngoài vì lý do kinh tế có vi phạm mục đích hôn nhân?

Ngày nay, không ít phụ nữ Việt Nam lựa chọn kết hôn với người nước ngoài.Trên thực tế, đa số phụ nữ nông thôn vì muốn có cơ hội được “đổi đời” nên đã lựa chọn kết hôn với người nước ngoài. Vậy, việc này có được coi là vi phạm mục đích hôn nhân không?

Mục đích hôn nhân có vi phạm khi kết hôn vì lý do kinh tế

Mục đích của hôn nhân là để xây dựng gia đình, là các vấn đề về pháp lý và đời sống được vợ và chồng trong quan hệ hôn nhân cùng hướng tới.

Nếu việc kết hôn chỉ nhằm mục đích hưởng lợi về tài sản hoặc các lợi ích khác thì quan hệ hôn nhân đó không được thừa nhận. Mặt khác, nếu vợ chồng chung sống nhưng không thể xây dựng được gia đình hạnh phúc, bền vững thì mối quan hệ hôn nhân đó không đạt được mục đích của hôn nhân. Lúc này, một trong hai có thể yêu cầu ly hôn và được Tòa án giải quyết.

Tham khảo Nghị quyết 02/2000/NQ-HDTP quy định mục đích của hôn nhân không đạt được là khi vợ chồng:

– Không có tình nghĩa vợ chồng;

– Không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng;

– Không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng;

– Không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng;

– Không giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể việc kết hôn với người nước ngoài vì lý do kinh tế có vi phạm mục đích hôn nhân hay không? Tuy nhiên, nếu như mục đích kết hôn này trái với mục đích hôn nhân như kết hôn giả tạo, bị lừa,… hoặc hôn nhân không đạt được mục đích thì các bên có thể yêu cầu ly hôn.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.