Kết hôn với người nước ngoài

Khi kết hôn với người nước ngoài, mỗi bên đều phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn.

1.     Điều kiện kết hôn với người nước ngoài

Đối với công dân Việt Nam khi kết hôn với người nước ngoài phải thỏa mãn các điều kiện kết hôn như:

  •  Điều kiện về độ tuổi kết hôn tùy theo nam và nữ
  • Sự tự nguyện khi kết hôn
  • Năng lực hành vi dân sự
  • Và không thuộc các trường hợp cấm kết hôn

Đồng thời, đối với người nước ngoài ngoài đáp ứng điều kiện kết hôn theo nước mà họ mang quốc tịch nếu kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam thì người nước ngoài còn phải đáp ứng điều kiện kết hôn nêu tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

2.     Hồ sơ kết hôn với người nước ngoài

Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch 2014 như sau:

  • Tờ khai đăng ký kết hôn;
  • Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài;
  • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

Ngoài ra, một trong hai người là công dân Việt Nam phải chuẩn bị:

  • Bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trong trường hợp bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.
  • Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó đối với người là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó còn phải tuân thủ trình tự tiến hành đăng ký kết hôn với người nước ngoài theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.