Kết hôn với người Pháp cần những điều kiện gì? 

Khi kết hôn với người nước ngoài, ngoài việc phải tuân theo pháp luật nước bạn, hai bên còn phải tuân theo những quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều kiện kết hôn với người Pháp

Điều 126 Luật HN&GĐ quy định:

  • 1. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn”

Và Điều 8, Luật HN&GĐ quy định điều kiện kết hôn như sau:

  • Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:
  • a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
  • c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
  • d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.
  • 2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Như vậy, để kết hôn với người Pháp, hai bên phải đáp ứng quy định pháp luật của mỗi bên, đồng thời tuân thủ các điều kiện pháp luật Việt Nam cụ thể:

Về độ tuổi kết hôn, nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

Kết hôn dựa trên sự tự nguyện của hai bên;

Hai bên không bị mất năng lực hành vi dân sự;

Hai bên không thuộc trường hợp cấm kết hôn theo pháp luật (kết hôn giả tạo, tảo hôn, cưỡng ép kết hôn,…) cũng như kết hôn giữa người đồng giới sẽ không được thực hiện kết hôn theo pháp luật Việt Nam.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.