Khai nhận di sản thừa kế ở đâu?

Nhiều người được hưởng di sản nhưng không nắm rõ quy định của pháp luật về khai nhận di sản. Vậy người thừa kế khai nhận di sản ở đâu?

 Khai nhận di sản thừa kế ở nơi cư trú của người đã chết đúng không?

Thời điểm, địa điểm mở thừa kế:

  • Địa điểm mở thừa kế được quy định tại Khoản 2 Điều 611 BLDS 2015. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng, địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản. 
  • Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa tuyên bố một người đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này

Khai nhận di sản thừa kế được tiến hành tại văn phòng công chứng trên địa bàn  tỉnh, thành phố nơi có tài sản. Văn bản khai nhận di sản được quy định tại Luật công chứng 2014:

Theo Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP Luật Công chứng 2014 quy định:

Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết.

Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện theo quy định tại Khoản này.

Trường hợp di sản chỉ gồm có động sản, nếu trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản không ở cùng một tỉnh.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.