Khai nhận di sản thừa kế

Thời điểm mở thừa kế được xác định là thời điểm người để lại di sản đã chết. Địa điểm mở thừa kế sẽ là nơi cư trú cuối cùng của người có di sản. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì nơi mở thừa kế sẽ xác định là nơi có toàn bộ hoặc nơi có nhiều di sản thừa kế nhất. 

Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế

Chủ thể tiến hành khai nhận di sản thừa kế là tất cả những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người để lại di sản. Hồ sơ khai nhận gồm có:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu di sản để lại là bất động sản
  • Giấy chứng tử
  • Giấy tờ tùy thân của những người nhận thừa kế
  • Giấy tờ khác có liên quan

Người khai nhận di sản cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như trên thì thủ tục khai nhận di sản mới hợp pháp

Thời hạn và trình tự thủ tục khai nhận:

Sau khi hoàn thành các thủ tục, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông tin được công khai, nếu không nhận được tố cáo hay khiếu nại gì thì cơ quan công chứng sẽ tiến hành công chứng văn bản chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật

Thời hiệu yêu cầu chia thừa kế theo quy định của pháp luật đối với tài sản là động sản là 10 năm còn đối với tài sản là bất động sản là 30 năm. Thời hiệu được xác định là khoảng thời gian để những người có quyền thừa kế yêu cầu cơ quan nhà nước  có thẩm quyền thực hiện phân chia di sản, nếu quá thời hạn này di sản sẽ thuộc về quyền sở hữu của người đang quản lý tài sản.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.