Khai sinh cho con theo họ cha khi chưa đăng ký kết hôn được không?

Hai người chưa có giấy đăng ký kết hôn mà có con, khi đi đăng ký khai sinh cho con thường gặp khá nhiều băn khoăn về việc con có được mang họ cha khi chưa có giấy đăng ký kết hôn? Vậy pháp luật quy định thế nào?

Theo Điều 15 Luật hộ tịch năm 2014 thì khi trẻ sinh ra thì trong thời hạn 60 ngày cha/mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ. Chưa có giấy đăng ký kết hôn không ảnh hưởng gì đến việc đăng ký khai sinh cho con. Việc được đăng ký khai sinh là quyền của trẻ, cơ quan có thẩm quyền không được từ chối việc đăng ký khai sinh cho trẻ trong trường hợp này.

Tuy nhiên, nếu chưa có đăng ký kết hôn thì cán bộ Hộ tịch không thể ghi thông tin của cha được vì chưa có cơ sở xác nhận mối quan hệ cha con. Trường hợp này nếu đăng ký khai sinh cho con sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Theo đó, nếu muốn ghi tên cha trên giấy khai sinh của con thì phải thực hiện thủ tục nhận cha, con theo quy định tại Điều 25 Luật Hộ tịch năm 2014. Trường hợp muốn kết hợp 2 thủ tục này một lúc thì vẫn được giải quyết theo quy định của luật.

Điều 15 Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn, khi đăng ký khai sinh cho trẻ mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, con.

Hồ sơ gồm:
  • Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, con theo mẫu quy định.
  • Giấy chứng sinh.
  • Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.