Khai sinh con khi bố mẹ bị tạm giam?

Có nhiều đứa trẻ được sinh ra khi cha hoặc mẹ hoặc cả hai đang bị tạm giam, tạm giữ, đang phải chịu hình phạt tù. Vậy, khai sinh cho con khi bố mẹ bị tạm giam được thực hiện như thế nào?

1. Trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con của cha mẹ

Điều 15 Luật Hộ tịch 2014 quy định Trách nhiệm đăng ký khai sinh:

1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

2. Công chức tư pháp – hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh lưu động.

Như vậy, nếu cha mẹ bị tạm giam thì ông hoặc bà hoặc người thân thích có thể đăng ký khai sinh cho cháu. Nếu không có ai thì thực hiện đăng ký khai sinh lưu động theo khoản 1 Điều 24 Thông tư 04/2020/TT-BTP.

2. Kết luận

Như vậy trường hợp trẻ em sinh ra mà cha mẹ bị khuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký khai sinh cho con; cha mẹ bị bắt, tạm giam hoặc đang thi hành án phạt tù mà không còn ông bà nội, ngoại và người thân thích khác hoặc những người này không có điều kiện đi đăng ký cho trẻ thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký khai sinh lưu động.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.