Khi ly hôn mức cấp dưỡng đối với con khuyết tật là bao nhiêu?

Trường hợp vợ chồng ly hôn do không thể chung sống cùng nhau khá phổ biến trong đời sống hiện nay. Tuy nhiên, mức cấp dưỡng cho con là vấn đề đặt ra. Vậy, mức cấp dưỡng nuôi con khuyết tật khi ly hôn là bao nhiêu?

1.Thời gian cấp dưỡng nuôi con khuyết tật khi ly hôn?

Điều 110 Luật HN&GĐ 2014 quy định: Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Như vậy, cha mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con đến khi thành niên; trường hợp con khuyết tật dẫn đến không có khả năng lao động và không có tài sản tự nuôi mình thì vẫn phải tiếp tục cấp dưỡng kể cả khi con đã thành niên.

2. Mức cấp dưỡng nuôi con khuyết tật khi ly hôn là bao nhiêu?

Luật Hôn nhân gia đình 2014 có quy định về mức cấp dưỡng như sau:

1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Do đó, mức cấp dưỡng thường do các bên tự thỏa thuận căn cứ vào thu nhập và khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì Tòa án giải quyết.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.