Khi nào di chúc có hiệu lực? Có hiệu lực bao lâu?

Hiệu lực pháp luật của di chúc là vấn đề đặc biệt quan trọng trong quan hệ thừa kế theo di chúc. Do đó, biết được thời điểm có hiệu lực của di chúc là rất quan trọng.

Di chúc có hiệu lực khi nào?

Về thời điểm có hiệu lực của di chúc, khoản 1 Điều 643 BLDS quy định như sau:

“Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.”

Trong đó, theo khoản 1 Điều 611 BLDS, thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. 

Kể từ thời điểm này, người thừa kế theo di chúc sẽ có quyền cũng như kế thừa các nghĩa vụ của người chết để lại.

Như vậy, di chúc có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế – thời điểm người để lại di chúc chết.

Di chúc có hiệu lực trong bao lâu?

Khoản 1 Điều 623 BLDS quy định về thời hiệu thừa kế như sau:

“Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.”

Theo quy định này, người thừa kế có quyền yêu cầu chia thừa kế với tài sản là bất động sản trong thời hạn 30 năm; với tài sản là động sản trong thời gian 10 năm kể từ khi người để lại di chúc chết. Hết thời hạn này thì di sản sẽ thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

Nếu hết thời hạn này mà có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản sẽ thuộc về người quản lý. Nếu không còn người thừa kế thì di sản sẽ thuộc về người đang chiếm hữu; nếu không có người chiếm hữu thì di sản sẽ thuộc về Nhà nước.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.