Khi nào vợ giữ thẻ ATM của chồng được xem là hành vi bạo lực gia đình?

Đa số người vợ là người nắm giữ tài chính của gia đình để quản lý chi tiêu trong gia đình. Vậy khi nào vợ giữ thẻ ATM của chồng được xem là hành vi bạo lực gia đình?

Giữ thẻ ATM của chồng có là bạo lực gia đình không?

Theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thì việc vợ giữ thẻ ATM của chồng được xem là bạo lực gia đình khi:

  • Việc vợ giữ thẻ ATM nhằm kiểm soát thu nhập của chồng
  • Tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính

Một số trường hợp có một trong hai yếu tố trên sẽ không được xem là bạo lực gia đình như:

  • Vợ giữa thẻ ATM nhằm kiểm soát thu nhập của chồng nhằm mục đích cân đối chi tiêu trong gia đình dựa trên mức thu nhập của vợ chồng, từ đó đề xuất những kế hoạch tài chính cho gia đình. Việc kiểm soát thu nhập nhằm thực hiện công việc chung trong gia đình, đóng góp trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung của gia đình mà không phải là kiểm soát thu nhập nhằm mục đích để tạo ra tình trạng phụ thuộc thì cũng không được xem là bạo lực gia đình.
  • Người chồng bị phụ thuộc tài chính vào người vợ nhưng không phải do bị kiểm soát thu nhập.

Như vậy, việc xác định việc vợ giữ thẻ ATM là bạo lực gia đình hay không cần phải xem xét mục đích của hành vi này có nhằm kiểm soát thu nhập để tạo ra sự phụ thuộc về tài chính hay không.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.