Không cho vợ về quê Ngoại ăn tết có trái luật không?

Nếu người chồng có hành vi cấm cản không cho vợ về quê ngoại ăn Tết với người thân có thể bị phạt tiền lên đến 10.000.000 đồng. Vậy pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng

Căn cứ Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về Bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng: “Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan”.

Theo đó, vợ và chồng là bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Người chồng không có quyền ngăn cản các quyền tự do cơ bản của vợ con mình. Theo đó, hành vi không cho vợ con về quê ngoại ăn Tết có thể được xem là hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 55 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. 

Theo đó, việc chồng không cho vợ con về quê ngoại ăn Tết nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với vợ là hành vi vi phạm được quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên và có thể bị xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, người chồng còn buộc phải xin lỗi công khai xin lỗi vợ nếu người vợ có yêu cầu.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.