Không có tên trong hộ khẩu thì có được hưởng di sản thừa kế?

Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền quyền hưởng di sản thừa kế. Tuy nhiên, thực tế lại phát sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến vấn đề này. Cụ thể là vấn đề không có tên trong hộ khẩu có được chia di sản?

Chia di sản có tính theo tên có trong hộ khẩu chung với người để lại thừa kế không?

Việc chia thừa kế theo pháp luật Điều 651 BLDS 2015 quy định như sau:

  • “1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
  • a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
  • b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
  • c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
  • 2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
  • 3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước đó đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Theo đó, quyền thừa kế theo pháp luật được xác định dựa trên quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng mà không có quy định ràng buộc nào liên quan vấn đề thường trú của người hưởng thừa kế. Do đó, không có tên trong hộ khẩu không ảnh hưởng đến quyền nhận thừa kế của cá nhân.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.