Không phụng dưỡng cha mẹ có được hưởng thừa kế

Từ xưa đến nay phận làm con luôn phải đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Ông bà ta có câu ” Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Con cái “có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình, đặc biệt là lúc bố mẹ ốm đau bệnh tật. Tuy nhiên trong cuộc sống thực tế ngày nay có rất nhiều người không đối xử tốt với bố mẹ, hoặc không có trách nhiệm với bố mẹ . Vậy trong trường hợp này thì những người con đó có được hưởng phần thừa kế của cha mẹ không?

Quy định chủ thể không được hưởng di sản thừa kế

Căn cứ Khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
  • Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
  • Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Như vậy, theo quy định như trên người không phụng dưỡng cha mẹ không thuộc vào các trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.