Lãi suất từ tiền gửi ngân hàng là tài sản riêng hay chung của vợ chồng?

Hiện nay, nhiều cặp vợ chồng lựa chọn gửi tiền các ngân hàng để nhằm mục đích sinh lợi. Vậy, lãi suất có được từ tiền gửi này có phải tài sản chung hay không?

Tiền lãi từ tiền gửi ngân hàng là tài sản chung hay riêng?

Căn cứ theo Điều 33 của Luật HN&GĐ năm 2014 quy định về tài sản chung riêng của vợ chồng như sau:

“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Đồng thời, theo Điều 109 BLDS  năm 2015 giải thích về hoa lợi, lợi tức: 

“1. Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại. 

2. Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản”

Từ quy định trên, thì có thể thấy số tiền lãi suất thu được từ tiền gửi ngân hàng là lợi tức phát sinh từ tài sản.

Như vậy, đối với tài sản thuộc sở hữu của cá nhân vợ, chồng có được trước khi kết hôn thì theo quy định của pháp luật, nếu như 2 vợ chồng không có thỏa thuận về việc gộp tài sản riêng vào khối tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân thì tài sản đó vẫn là tài sản riêng, khi vợ/chồng bán tài sản đó và gửi tiền tiết kiệm vào trong tài khoản ngân hàng thì lãi suất thu được từ tài sản này lại là tài sản chung của vợ chồng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.