Làm gì để lấy lại nhà , xe chồng đã mua cho nhân tình?

Trên thực tế có rất nhiều người chồng ngoại tình và dùng tiền là tài sản chung vợ chồng để mua nhà, xe cho bồ. Vậy liệu vợ có cơ hội nào lấy lại được tài sản này không?

Để trả lời câu hỏi này, cần xem xét hai trường hợp:

Tài sản chồng tặng cho bồ vẫn đứng tên người chồng và cô bồ chỉ được sử dụng mà không được sở hữu: Trong trường hợp này, nếu nhà, đất này được mua trong thời kỳ hôn nhân thì được xem là tài sản chung vợ, chồng.

Do đó, chỉ có người chồng đứng tên nhưng vợ vẫn được quyền sở hữu, sử dụng bởi theo khoản 2 Điều 33 Luật HN&GĐ, tài sản chung sẽ thuộc sở hữu chung hợp nhất của vợ, chồng.

Như vậy, nếu nhà, xe chồng mua cho bồ dùng nhưng vẫn đứng tên người chồng thì đây là tài sản chung vợ chồng và người vợ có quyền sử dụng, định đoạt tài sản này. 

Tài sản đã sang tên cô bồ: Trong trường hợp này, theo Điều 123 Bộ luật Dân sự, người vợ có thể khởi kiện đòi tài sản tại Tòa án bởi giao dịch tặng cho giữa chồng với bồ đã vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội nên giao dịch này sẽ bị vô hiệu.

Khi giao dịch vô hiệu, các bên trả lại cho nhau những gì đã nhận, khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản.

Lưu ý, người vợ chỉ đòi lại tài sản nếu tài sản đó đứng tên người chồng trước khi tặng cho cô bồ. Ngược lại, nếu tài sản được sang tên cô bồ trực tiếp, tức là cô bồ mua bán trực tiếp với người khác bằng tiền người chồng cho thì việc đòi lại nhiều khả năng sẽ không thể thực hiện bởi không có căn cứ chứng minh số tiền được dùng để mua bán trong trường hợp này là tài sản chung vợ chồng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.