Làm gì khi chồng không thực hiện theo bản án sau khi ly hôn?

Khi Tòa án ra bản án về vụ việc ly hôn, nhưng chồng không chấp nhận và không thực hiện theo bản án thì phải làm sao? Nghĩa vụ trả nợ sau ly hôn như thế nào?

Theo quy định tại Điều 7 Luật Thi hành án dân sự 2008,  sửa đổi bổ sung năm 2014 của Quốc hội thì khi đã có bản án ly hôn của Tòa án mà chồng không chấp hành, thì lúc này vợ có quyền làm đơn yêu cầu Thi hành án gửi lên cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp với Tòa án nơi trước đây ra bản án, quyết định cho bạn. Theo đó, cơ quan Thi hành án sẽ thông báo và ấn định trong thời gian 10 ngày để chồng bạn tự nguyện thực hiện, hết thời gian này mà chồng bạn vẫn không thực hiện thì cơ quan Thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế, buộc chồng bạn phải thi hành án.

Đối với nghĩa vụ trả nợ sau ly hôn thì hiện nay theo quy định của pháp luật thì việc giải quyết nợ chung khi ly hôn được quy định tại Điều 37 Luật hôn nhân gia đình 2014. Cụ thể nếu nợ được xác định là nghĩa vụ chung của vợ chồng thì sẽ được giải quyết theo quy định trên.

Ví dụ: Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì cả hai vợ chồng có nghĩa vụ cùng nhau trả nợ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.