Lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước. Vậy mức lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài là bao nhiêu?

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài tốn bao nhiêu tiền? 

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại UBND cấp huyện do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Như vậy, mức lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài không được quy định thống nhất, mức phí của mỗi địa phương có thể sẽ khác nhau. Thông thường, mức lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài dao động trong khoảng từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

Ví dụ:

STTTỉnh/Thành phốLệ phí đăng ký kết hôn tại cấp Quận/HuyệnCăn cứ
1Hà Nội1.000.000 đồngNghị quyết 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội
2Tp Hồ Chí Minh1.000.000 đồngNghị quyết 124/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tp Hồ Chí Minh
3Đà Nẵng1.500.000 đồngNghị quyết 341/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng
4Đồng Nai1.200.000 đồngNghị quyết 72/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai
5Bình Dương1.000.000 đồng Nghị quyết 73/2016/NQ-HĐND9 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương
6Bắc Giang 1.000.000 đồng Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh  Bắc Giang
7Bắc Ninh 1.500.000 đồng Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND18 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Nghệ An1.200.000 đồng Nghị quyết 02/2017/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An
Hà Giang1.200.000 đồngNghị quyết 61/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang
10Kiên Giang1.500.000 đồngNghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.