Ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt được không?

Ly hôn là một hiện tượng xã hội phức tạp, đi kèm các vấn đề phân chia tài sản, con cái, …. Đối với những vụ việc có yếu tố nước ngoài thì lại càng nảy sinh nhiều vấn đề hơn. Vậy ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt như thế nào?

1.Ly hôn có yếu tố nước ngoài là gì?

Theo Điều 127 Luật HN&GĐ 2014: ly hôn có yếu tố nước ngoài là việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; giữa một bên là công dân Việt Nam và một bên là người nước ngoài; giữa những người Việt Nam với nhau nhưng là căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

2.Ly hôn có yếu tố nước ngoài vắng mặt có được không?

Khi giải quyết yêu cầu ly hôn, nếu một trong hai bên không có mặt để làm thủ tục ly hôn thì bên vắng có thể làm đơn xin ly hôn vắng mặt. Trong đơn phải trình bày lý do, yêu cầu tòa án Việt Nam xử vắng mặt và cam kết sẽ không tranh chấp về sau. Văn bản cần chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền và phải được hợp thức hóa lãnh sự.

Trường hợp đương sự ở nước ngoài thì tòa án sẽ ủy thác tư pháp cho cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án ở nước ngoài để tiến hành việc liên quan đến tố tụng dân sự ở nước ngoài.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.