Ly hôn đối với Đảng viên có cần phải báo cáo không?

Đối với Đảng viên, khi ly hôn thì cần phải báo cáo lên chi bộ, nếu ly hôn trái pháp luật thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của tổ chức Đảng.

1. Đảng viên ly hôn có bị kỷ luật không?

Theo Quy định 69-QĐ/TW kỷ luật Đảng viên vi phạm quy định về hôn nhân, gia đình:

Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

  • Cản trở kết hôn, ly hôn trái pháp luật hoặc để con tảo hôn.
  • Sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giả mạo giấy tờ để đăng ký nuôi con nuôi.

Ly hôn đối với đảng viên khi vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cắt chức:

  • Cố ý khai gian dối hoặc có hành vi lừa dối khi đăng ký kết hôn hoặc cho, nhận nuôi con nuôi.

Vi phạm trong trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

  • Vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.
  • Ép buộc vợ (chồng), con làm việc trái đạo lý, trái pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
2.    Kỷ luật Đảng viên khi ly hôn:

Ly hôn đối với đảng viên khi hành vi ly hôn trái pháp luật sẽ bị kỷ luật, hành vi ly hôn trái pháp luật được quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình.

Ly hôn giả tạo: Biểu hiện của hành vi này là việc lợi dụng ly hôn để đạt mục đích khác mà không ly hôn.

Quy định của Đảng thì Đảng viên vẫn được phép ly hôn theo quy định của pháp luật, không có quy định cấm Đảng viên không được ly hôn. Sau khi ly hôn thì Đảng viên phải báo cáo với chi bộ Đảng, để chi bộ nắm rõ tình hình lý lịch của Đảng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.