Ly hôn, vẫn muốn có hộ khẩu tại địa chỉ nhà chồng cũ được không?

Khi gia đình rạn nứt có thể dẫn đến việc ly hôn. Vậy, Ly hôn vẫn muốn có hộ khẩu tại địa chỉ nhà chồng cũ được không?

Có phạm luật khi ly hôn nhưng vẫn chung hộ khẩu?

Trường hợp 1: Người vợ cũ đã chuyển ra khỏi chỗ ở hiện tại của chồng cũ

Theo khoản 4 Điều 22 Luật Cư trú năm 2020, nếu người vợ cũ đã chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và có đủ điều kiện đăng ký thường trú mới thì phải đăng ký tại nơi ở mới trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Nếu người vợ cũ có đủ các điều kiện đăng ký thường trú tại nơi ở mới mà không thực hiện thì có thể bị phạt tiền theo quy định tại Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 100.000 – 300.000 đồng.

Trong đó, việc được xem là có đủ điều kiện đăng ký thường trú nêu tại Điều 20 Luật Cư trú gồm: Có chỗ ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình; được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý; đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý.

Trường hợp 2: Người vợ cũ chưa chuyển ra khỏi chỗ ở hiện chồng cũ đang ở

Căn cứ Điều 63 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014: trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, nếu không khi vợ, chồng ly hôn thì người vợ chỉ được ở lại nhà cũ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt.

Trong khi đó, quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Hôn nhân và Gia đình.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.