Mang thai hộ vì mục đích thương mại?

Vì mong muốn có con nên một số người tìm đến dịch vụ mang thai hộ rồi trả tiền. Vậy mang thai hộ vì mục đích thương mại có trái luật không?

Mang thai hộ vì mục đích thương mại là gì?

Là việc người phụ nữ mang thai cho người khác bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác.

Mang thai hộ vì mục đích thương mại có trái luật không?

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo hay vì mục đích thương mại đều có điểm chung là sử dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Hai hành vi này khác nhau ở mục đích thực hiện nên pháp luật cũng có quy định khác nhau. Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành chỉ công nhận việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đã quy định rõ điều cấm trong chế độ hôn nhân và gia đình:

“Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính”.

Như vậy, đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Chế tài xử phạt đối với hành vi mang thai hộ trái pháp luật

Điều 60 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại,…

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.